Home‎ > ‎

KNJIGA „Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa“

posted Jun 21, 2016, 2:04 AM by Marin Vodanović   [ updated Jun 21, 2016, 2:27 AM ]
Kako bi studenti, ali i stomatolozi dobili adekvatnu literaturu koja bi obuhvaćala ovu tematiku, 2015. godine u izdanju Naklade Slap objavljen je sveučilišni udžbenik pod naslovom „Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa“. Knjiga koja ima više od 400 stranica, plod je suradnje 48 autora: 18 stomatologa i 30 liječnika brojnih specijalnosti sa sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Sarajevu, koji su ovu specifičnu temu sagledali iz različitih perspektiva. Stomatolozi su pisali o svom kliničkom radu s pacijentima te zdravstvenim izazovima s kojima se pri tome susreću. Liječnici su, sukladno svom specijalističkom području, između ostaloga pružili uvid u etiopatogenezu, kliničku sliku i simptome, te mogućnosti liječenja i prevencije pojedinih bolesti i poremećaja koji pogađaju stomatologe.

Urednik: Marin Vodanović
Autori: Ivan Alajbeg, Vanja Bašić Kes, Ivan Bojanić, Ante Bolanča, Davor Brajdić, Ivan Brakus, Hrvoje Brkić, Marija Buljan, Rok Čivljak, Ivana Čuković-Bagić, Ines Doko, Jelena Dumančić, Ivan Galić, Goran Geber, Simeon Grazio, Ozren Grgić, Renata Gržić, Spomenko Ilić, Renata Iveković, Marko Jakovac, Dijana Krišto, Ivan Krolo, Krunoslav Kuna, Marijana Lisak, Liborija Lugović Mihić, Neven Ljubičić, Zdravko Mandić, Jurica Matijević, Marko Nikolić, Kristina Peroš, Ivanka Petric Vicković, Hrvoje Pintarić, Darije Plančak, Samir Prohić, Ivan Puhar, Krešimir Rotim, Tomislav Sajko, Ivana Savić Pavičin, Tomislav Smoljanović, Ivan Šamija, Mirna Šitum, Stjepan Špalj, Robert Trotić, Davor Vagić, Marin Vodanović, Dijana Zadravec, Zoran Zoričić, Amila Zukanović.