Home‎ > ‎

KOLEGIJ PROFESIONALNE BOLESTI STOMATOLOGA

posted Jun 21, 2016, 2:07 AM by Marin Vodanović   [ updated Jun 21, 2016, 2:27 AM ]

Tijekom akademske godine 2015./2016. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina za studente 3. godine studija pokrenut je kolegij pod nazivom „Profesionalne bolesti stomatologa“. Pokretanjem ovog kolegija Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svrstao se među rijetke fakultete u svijetu koji svojim studentima nudi mogućnost da se educiraju po pitanju zdravstvenih rizika i profesionalnih bolesti u struci koju su odabrali kao životni poziv.