Simpozij‎ > ‎

Program

Simpozij - "Profesionalne bolesti stomatologa", 10. studenog 2018.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, predavaonica


Pritiskom na pojedini naslov otvaraju se sažetci predavanja i životopisi predavača.
•    14.00 – 14.30 Imunološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa – doc. dr. sc. Ivan Šamija
•    14.30 – 15.00 Otorinolaringološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa – prof. dr. sc. Robert Trotić, dr. sc. Ivan Rašić
•    15.00 – 15.30 Rasprava i podjela diploma sudionicima simpozija

ZA PRIJAVU NA SIMPOZIJ - stisnite OVDJE