Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Dijana Zadravec

NASLOV

Rendgensko zračenje, biološke djelovanje, doze i zaštita

PREDAVAČ
doc. dr. sc. Dijana Zadravec

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

SAŽETAK
Primjena radioloških slikovnih digitalnih metoda u dentalnoj medicini vrlo često je povezana s ionizirajućem zračenjem. U radiološkoj dijagnostici poznate su 3 vrste zračenja: parazitsko, primarni snop i raspršeno zračenje. Biološki učinak zračenja podrazumijeva njihovo posljedično djelovanje na živo tkivo. Ono može biti negativno i pozitivno (zračenje malignih procesa). Negativne posljedice ionozirajućeg zračenja na biološko tkivo su: leukemogeni , karcinogeni i  teratogeni učinak te genetsko oštećenje. Budući da je u medicinskoj dijagnostici i terapiji, kao i u svakodnevnom životu, nemoguće izbjeći indiciranu primjenu ionizirajućeg zračenja vršena su mjerenja količine i intenziteta zračenja. Temeljem saznanja o negativnim posljedicama, izračunu primljene količine zračenja pri dijagnostičkom pregledu propisane su dozvoljene jednokratne i godišnje doze zračenja za bolesnike i medicinske djelatnike. Pojedini stanovnik (Članak 4. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja RH) ne smije u jednoj godini primiti efektivnu dozu za čitavo tijelo višu od 1mSv od izvora ionizirajućeg zračenja. U posebnim okolnostima pojedini stanovnik smije primiti efektivnu dozu od 5mSv u jednoj godini, s tim da u 5 uzastopnih godina prosječna doza ne smije biti veća od 1mSv godišnje. Za medicinsko osoblje doze zračenja su veće. Članak 5 istog zakona kaže: Efektivna dozvoljena godišnja doza za medicinsko osoblje je 20 mSv, u jednoj godini ne smije biti veća od 50 mSv, a u 5 uzastopnih godina veća od 100 mSv. Pri snimanju je potrebno koristiti sve zakonom propisane mjere zaštite bolesnika i medicinskog osoblja.


ŽIVOTOPIS - Dijana Zadravec
Doc.dr.sc. Dijana Zadravec, rođena 5. rujna 1973.g. u Čakovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1992-1998.). Završila specijalizaciju iz radiologije (2003-2007.) i užu specijalizaciju iz neuroradiologije u KBC „Sestre Milosrdnice“ (2009-2011.). Od 2013. g. Pročelnica Kliničke jedinice za neuroradiologiju na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Godine 2013. bila vršiteljica dužnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Voditeljica Referentnog centra za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravlja u KBC „Sestre Milosrdnice“  (2015.). Godine 2010.god. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Usporedna analiza malignih tumora čeljusti višeslojnom kompjutoriziranom tomografijom i magnetnom rezonancijom“. Pročelnica Katedre za opću i dentalnu radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od (2015.). Dobila priznanje za najbolje ocjenjenog suradnika po rezultatima studentske ankete za akademsku godinu 2011/2012.  Bila predavač i moderator na više domaćih i inozemnih skupova i kongresa s prezentacijama na hrvatskom i engleskom jeziku. Više puta je bila pozvani predavač na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem. Objavila je brojne stručne i znanstvene publikacije. Suradnica na dva projekta i predavač više tečajeva trajnog usavršavanja. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva radiologa, neuroradiološke sekcije HRD, Europskog radiološkog društva, Europskog neuroradiološkog društva i Europskog društva za radiologiju glave i vrata.