Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Dinko Vidović

NASLOV PREDAVANJA

Sindromi prenaprezanja u stomatologa

PREDAVAČ   
doc. dr. sc. Dinko Vidović, dr. med.

INSTITUCIJA   
Klinika za traumatologiju KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb

SAŽETAK PREDAVANJA 
S
indromi prenaprezanja su rezultat ponavljanje mikro - traume tetiva, kosti i zglobova. Iako se često susreću kod profesionalnih sportaša nerijetko se javljaju kod određenih zanimanja. U posljednje vrijeme objavljen je veći broj studija koje pokazuju izrazito veliku prevalenciju ovih poremećaja među stomatolozima. Tkivo muskulature, tetiva i ligamenata podnosi naprezanje ako je ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu. Ozljeda nastaje kada se unatoč oštećenju nesmanjenim intenzitetom opterećenje nastavlja.
Muskuloskeletni poremećaju kao što su lumboishijalgija, poremećaji ramena i lakta te prenaprezanja tetiva ručnog zgloba koje najčešće pogađaju stomatologe uzrokuju kronične boli i značajno umanjuju radnu aktivnost.
Najčešći uzroci su dugotrajni “prisilni položaji”, rijetke i nedovoljno duge pauze, slaba posturalna muskulatura, ponavljane kretnje ili neprestani podražaj jedne skupine mišića i tetiva te loša ergonomska rješenja. Većina ovih poremećaja se dijagnosticira na temelju detaljne anamneze i kliničke slike jer se većina pacijenata javlja u klinički jasnoj, uznapredovanoj fazi. Koristimo se i drugim modalitetima kao što su rendgenogram, ultrazvuk i magnetska rezonanca. Liječenje se bazira primarno na prekidu aktivnosti koja je dovela do ozljede te na konzervativnim postupcima koji obično uključuju medikamentoznu i fizikalnu terapiju. Kao zadnje rješenje kada konzervativni postupci nedaju rezultat primjenjuje se kirurško liječenje. Liječenje ovih poremećaja može biti dugotrajno a razmjerno su česti i recidivi.


ŽIVOTOPIS   
Dinko Vidović je rođen 11.05.1977. u Zenici, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Sisku a Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je u roku 2002. godine. Pripravnički staž je odradio u Kliničkoj Bolnici Merkur u Zagrebu. Specijalizaciju iz kirurgije završava u Zagrebu na Klinici za kirurgiju Kliničke Bolnice „Sestre milosrdnice“ 2008. godine.
Tijekom specijalizacije je radio od 2006. do 2007. kao vanjski suradnik predavač na predmetu kirurgija u Srednjoj školi za medicinske sestre i tehničare „Vinogradska“ u Zagrebu. Također je nakon specijalizacije godinu dana radio u općoj kirurškoj ambulanti Doma zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Samobor.
Poslijediplomski studij Biomedicine i zdravstva studira od 12.10. 2007. do 25.05.2010. a 25.11.2011. pred stručnim povjerenstvom Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Rani uvid u stabilnost djelomične endoproteze kuka periprotetičkom denzitometrijskom analizom gustoće kosti” Počevši od 26.06.2011. do 26.06.2013. usavršava se u sklopu uže specijalizacije iz traumatologije te 08.07.2013. pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske polaže ispit uže specijalnosti – traumatologija.
Radi kao odjelni liječnik na odjelu za traumatologiju, Klinike za kirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“. Također od 01.06.2010. radi na Katedri za Opću i ratnu kirurgiju, Stomatološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu do sada kao poslijedoktorand (viši asistent) i znastveni suradnik. Tijekom specijalizacije i specijalističkog staža se kontinuirano educirao na stručnim tečajevima i kongresima, te je također aktivno sudjelovao na kongresima kao predavač.
Na „Bone & Joint“ seminaru u Salzburgu, Republika Austrija, koji je održan 22. do 28. lipnja 2008. je prezentirao prikaz slučaja pod naslovom „Arthrotomy of the knee joint by osteotomy of the patellar apex and basket plate osteosynthesis in the complex articular distal femoral fracture: report of a five cases” koji je proglašen najboljom prezentacijom. Također se stručno usavršavao u međunarodno priznatim institucijama najprije mjesec dana u Sveučilišnoj bolnici u Strasbourgu (Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, Sevice de Traumatologie et Orthopédie) u Francuskoj i ponovno mjesec dana u Beču na Sveučilišnoj kilnici (Univ. Klinik fur Unfallchirurgie, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) u Austriji te potom 6 tjedana na Sveučilišnoj Klinici u Njemačkoj u Regensburgu (Klinik für Unfallchirurgie, Universitätklinikum Regensburg). Tijekom svog rada bio je aktivan u prezentiranju i publiciranju znanstvenih radova.