Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Ivan Šamija

NASLOV PREDAVANJA
Imunološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa

PREDAVAČ   
doc. dr. sc. Ivan Šamija

INSTITUCIJA   
Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb


SAŽETAK PREDAVANJA  
Imunološki sustav ima ključnu ulogu u kontroli infekcija, a povezan je i s nastankom i progresijom i nekih drugih bolesti. Na primjer, dobro je istražena povezanost imunološkog sustava s nastankom i progresijom raka. Međutim, kada govorimo o bolestima, odnosno poremećajima imunološkog sustava, tada najčešće mislimo na imunodeficijencije, preosjetljivosti ili alergije te autoimune bolesti koje će biti opisane u ovom predavanju. Posebno će biti opisane one među tim bolestima za koje bavljenje stomatološkom profesijom predstavlja rizičan čimbenik, kao što su sekundarne imunodeficijencije povezane sa zaraznim bolestima i izloženosti ionizirajućem zračenju, AIDS i neke preosjetljivosti kao što je preosjetljivost na lateks. Opisani će biti ukratko etiologija, rizični čimbenici, epidemiologija, patogeneza, dijagnostika, liječenje, prognoza i prevencija ovih bolesti. Temeljito će biti opisani načini na koji bavljenje stomatološkom profesijom može predstavljati rizik za razvoj tih bolesti te postupci i metode kojima se ti rizici mogu smanjiti prilikom rada stomatologa. 


ŽIVOTOPIS   
Ivan Šamija rođen je 1976. u Zagrebu. Diplomirao je 2000. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao naziv dipl.inž biologije, smjer molekularna biologija. Na istom fakultetu je završio poslijediplomski studij biologije, smjer imunobiologija i fiziologija i doktorirao 2006. stekavši naziv doktor znanosti iz područja prirodnih znanosti. Od 2011. je viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti. Od 2000. do danas je zaposlen na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC „Sestre milosrdnice“, prvo kao znanstveni novak, a zatim kao molekuklarni biolog. Godinu dana, 2008–2009, usavršavao se na National Institutes of Health u SAD-u. Sudjelovao je u radu na više znanstvenih projekata. Dobitnik je Rektorove nagrade 1997. i Postdoc stipendije Hrvatske zaklade za znanost 2008. godine. Sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija na Medicinskom fakultetu i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je 62 rada uključujući objavljena priopćenja sa skupova, od toga 11 znanstvenih radova citiranih u bazama Current Contents i Science Citation Indeks. Suradnik je ili autor poglavlja u 8 knjiga, među njima 3 sveučilišna udžbenika. Znanstveni interesi su mu monoklonska protutijela kao lijekovi za rak, imunologija raka te primjena imunologije i molekularne biologije u dijagnostici i liječenju raka. 
 

Comments