Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Jelena Dumančić i Ivana Savić Pavičin

NASLOV
Ozljede na radu u stomatološkoj ordinaciji

PREDAVAČI
izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić
doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin

INSTITUCIJA
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dentalnu antropologiju

SAŽETAK   
Radno okruženje u svakoj profesiji mora biti organizirano na način koji osigurava maksimalnu sigurnost za zdravlje osoblja koje u tom prostoru borave. Specifični radni uvjeti u ordinaciji dentalne medicine razlog su brojnih potencijalnih ozljeda doktora ali dentalnih asistenata. Ozljede na radu se definiraju kao ozljede izazvane neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem. Također, ozljede uzrokovane naglim promjenama položaja, iznenadnim opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma. Ozljeda na radu je i bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada. Najčešće ozljede u ordinaciji nastaju uslijed neposredne izloženosti oštrim predmetima, ozljede oka stranim tijelom te ozljede nastale uslijed izloženosti različitim kemijskim tvarima i tjelesnim tekućinama. Ozljede na radu prijavljuju se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.  Osobito je važno biti svjestan svih potencijalnih opasnosti i poduzeti preventivne mjere kako bi se učestalost ozljeda i njihove posljedice svele na minimalnu razinu.


ŽIVOTOPIS - Jelena Dumančić

Jelena Dumančić je izvanredna profesorica na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1996. Godine. Specijalistica je obiteljske stomatologije na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb. Od 2014. godine vodi Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba. Sudjeluje u izvođenju nastave integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija. U središtu znanstvenog i stručnog interesa su joj oralno-zdravstvena skrb, dentalna antropologija, forenzična stomatologija i povijest zdravstvene kulture. Članica je Radne skupine za preventivu i promicanje zaštite oralnog zdravlja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima te je dobitnica tri međunarodne nagrade za kongresna izlaganja. Udana je i majka tri kćeri.
ŽIVOTOPIS - Ivana Savić Pavičin

Ivana Savić Pavičin docentica je Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Na Zavodu za dentalnu antropologiju radi od 2004. godine te je bila angažirana kao znanstveni novak na projektu „Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava“ voditeljice prof. dr.sc. Jadranke Keros. U siječnju 2013. obranila je doktorsku disertaciju iz područja dentalne antropologije. Specijalistički ispit iz Dentalne patologije i endodoncije položila je u ožujku 2011. godine. U središtu interesa stručnog i znanstvenog rada su joj dentalna antropologija, forenzična stomatologija i endodoncija. Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim skupovima i kongresima. Autor je nekoliko znanstvenih radova objavljenih u međunarodno priznatim časopisima i poglavlja u knjigama. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom u govoru i u pismu. Udana je i majka troje djece.