Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Krešimir Rotim, Boris Božić i Tomislav Sajko

NASLOV PREDAVANJA
Bolesti kralješnice kao profesionalne bolesti stomatologa

PREDAVAČI
doc. dr. sc. Boris Božić
prof. dr. sc. Krešimir Rotim
doc. dr. sc. Tomislav Sajko

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za neurokirurgiju

SAŽETAK PREDAVANJA
Bol mišićno-koštanog podrijetla, posebice bol u slabinskom dijelu kralješnice i vratu, predstavlja glavni zdravstveni problem u doktora dentalne medicine. U oko 40% doktora dentalne medicine tegobe su toliko izražene da zahtijevaju daljnju obradu i liječenje. Produženi prisilni statični položaj tijela doktora dentalne medicine prilikom rada smatra se glavnim uzrokom pojave bolnosti u vratu i slabinskom dijelu kralješnice. Degenerativne bolesti kralješnice najčešće su uzrokovane bolešću intervertebralnoga  diska. Patogenetski su mehanizmi kombinacija degenerativnih promjena zbog starenja i opetovanih mikrotrauma. Do mikrotrauma, prvenstveno na fibroznom prstenu intervertebralnog diska, dolazi kod nefiziološkog opterećenja  dinamičkih segmenata kralješnice. MR kralješnice je metoda izbora u dijagnostici degenerativnih bolesti kralješnice, dok neurofiziološke metode (EMG, EMNG) pokazuju stupanj oštećenja spinalnih korjenova. Primarno liječenje uključuje konzervativne metode u smislu fizikalne terapije. U slučaju refrakternosti tegoba na konzervativne metode liječenje neurokirurško liječenje postaje metoda izbora. Preventivna kontinuirana fizikalna aktivnost dokazano smanjuje pojavu akutnih tegoba, te predstavlja glavni čimbenik u održavanju normalne radne kondicije doktora dentalne medicine.

ŽIVOTOPIS - Boris Božić
Boris Božić, rođen 21. rujna 1956. godine u Varešu. Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.Tijekom studija demonstrator iz
anatomije. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici  za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ 1987. godine ,specijalistički ispit položio 1992. godine.Sada pročelnik Poliklinike Klinike za neurokirurgiju. Magistarski rad „Učinak hiperosmolarnosti cerebrospinalnog likvora na intrakranijski tlak“ obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, te stekao akademski stupanj magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (biomedicina). Doktorsku disertaciju “Istraživanja ponašanja slabinske kralješnice u dinamičkim uvjetima” obranio je 1995. godine i stekao akademski stupanj doktor biomedicinskih  znanosti iz polja medicine.U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god., a u travnju 2003. godine u zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti i javno zdravstvo.U tijeku je ocjena za izbor u znanstveno-istraživačko zvanje viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Od 2002. godine povremeno sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju iz fizikalne medicine i rehabilitacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina surađivao  u održavanju vježbi i seminara iz područja neurokirurgije za predmet Opća i ratna kirurgija sa studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.U zvanje primarijus izabran je 2005. godine.Od 2007. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Kineziološkom fakultetu na katedri za biomehaniku,a od 2012 god. na predmetu gerontokineziologija. Od 2008. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Zdrastvenom Veleučilištu Zagreb, u području biomedicine, grani neuroznanost,a od 2014. god. i na izvođenje nastave iz predmeta anatomija.Od 2014 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva,polje temeljne medicinske znanosti grana anatomija.Od 2010 god. učestvuje u izvođenju nastave na Veleučilištu Velika Gorica na katerdi za anatomiji u fiziologiju,a od 2011 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u znanstvenom području biomedicine i zdravstva,grana anatomija 2015.god. izbaran je u zvanje docenta na Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegij biomehanika i kolegij gerontokineziologija..Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na izbornom predmetu Prometni traumatizam. U okviru poslijediplomske nastave sudjeluje u izvođenju nastave na istom predmetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ,te kolegiju anatomija i biomehanika slabinske kralješnice.Surađivao je u četiri znanstvenoistraživačka projekta potpomognuta od Ministarsta znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.Konzilijarni je neurokirurg u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu Sudjelovao na više edukacijskih skupova u inozemstvu u organizaciji Europskoga društva za neurokirurgiju dječje dobi (ESPN) tijekom 1996. godine u Austriji, 1997. godine u Njemačkoj i 1998. godine u Italiji.Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Kao član organizacijskog odbora aktivno je sudjelovao u organizaciji Trećeg hrvatskoga neurokirurškog kongresa u lipnju 2002. godine, te u organizaciji 9. Kongresa endoskopske kirurgije u Osijeku 2008.god.,u organizaciji 11. Kongresa endoskopske kirurgije u Sl.Brodu 2012 god.Objavio je 116 znanstvenih i stručnih radova te kongresna priopćenja u domaćim i inozemnim časopisima.Kao koautor sudjelovao je u izradi četii recenzirane knjige knjige i pet stručnih skripti.Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva HLZ, Hrvatskog vertebrološkog društva HLZ u kojem više godina obavlja funkciju dopredsjednika, član je Hrvatskog društva za neuroznanost, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Društva sudskih vještaka. Isto tako član je Europskog udruženja za neurokirurgiju dječije dobi (ESPN), Europskog neurokirurškog udruženja (EANS), Svjetskog neurokirurškog udruženja (WFNS) te New York-ške akademije, razred za biomedicinske znanosti.Jedan je od osnivača SeENS – Udruženje neurokirurga jugoistične Europe. Oženjen je i otac je dvoje djece.U vrijeme Domovinskog rata kao specijalist neurokirurg sudjelovao u radu Ratnih bolnica  Slavonski Brod i Velika Gorica.Dobitnik je dvije povelje Hrvatskog liječničkog zbora zbog unapređenje liječničke struke. 2017. postao je redovni član Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica.

ŽIVOTOPIS - Krešimir Rotim
Rođen sam 23. travnja 1967. godine u Vukovaru. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao sam 1991. godine. U rujnu 2000. godine obranio sam disertaciju naslova Endoskopska ventrikulostomija treće mozgovne klijetke ultrazvučnom kontaktnom mikrosondom pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije položio sam 1998. godine i potom nastavio raditi u Klinici za neurokurgiju KBC Zagreb. U prosincu 2006. godine izabran sam za Predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, a u travnju 2008. za Ravnatelja Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ Zagreb te pripojenih bolnica; Klinike za tumore, Klinike za dječje bolesti Zagreb i Klinike za traumatologiju. Tu sam  dužnost obnašao do 4. mj. 2012. godine. Objavio sam 119 znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim časopisima. Objavio sam 4 stručne i znanstvene knjige. Pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju za predmet Anatomija i za predmet Kirurgija U znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora u katedri Kirurgija za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu izabran sam u rujnu 2009. godine, a za izvanrednog profesora za predmet Kirurgija, područje medicine, polje kliničke medicinske znanosti, granu kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u prosincu 2009. godine. U veljači 2010. godine izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s radnim mjestom u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice“. Od 1. lipnja 2010. godine zaposlenik sam Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu docenta u Katedri za kirurgiju te ostajem u kumulativnom radnom odnosu u KBC „Sestre milosrdnice“. predsjednik sam Hrvatskoga društva za cerebrovaskularnu neurokirurgiju te Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora. U srpnju 2011. godine odlukom Hrvatskog sabora imenovan sam članom Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Predsjednik sam Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS). Član sam Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo te Saborskog (parlamentarnog) odbora za znanost Hrvatskog sabora. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske odlikovan sam Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske. Godine 2010. dobio sam nagradu  Večernjakov pečat, odnosno izabran sam za znanstvenika godine.

ŽIVOTOPIS - Tomislav Sajko
Tomislav Sajko, neurokirurg, rođen 19. svibnja 1972. u Rijeci, Republika Hrvatska. Od 2013. pročelnik Kliničke jedinice operacijski blok Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. 2006. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Značaj usporedbe imunoreaktivnosti receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR) i faktora proliferacije (MIB-1) u zloćudnih glijalnih tumora mozga.“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio ukupno 69 stručnih i znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, te je autor jednog nastavnog udžbenika.