Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Marija Bubaš

NASLOV PREDAVANJA   

Zdravstveni rizici u dentalnoj medicini

PREDAVAČ
dr. sc. Marija Bubaš, dr.med.

INSTITUCIJA
Hrvatsko zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu


SAŽETAK
Doktori dentalne medicine su na svom radnom mjestu izloženi mnogim rizicima koji mogu štetno utjecati na njihovo zdravlje i radnu sposobnost. Pri iznenadnim događajima može doći do nastanka ozljeda na radu, a pri dugotrajnoj izloženosti raznim štetnostima i naporima može doći do razvitka profesionalnih bolesti ili bolesti vezanih uz rad. U Republici Hrvatskoj su pravno regulirane definicije kao i postupci pokretanja i priznavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.  Za razliku od njih, bolesti vezane uz rad nisu pravno regulirane te ne postoji mogućnost financijske ili neke druge vrste kompenzacije u slučaju da se dokaže povezanost s uvjetima rada. Zbog rizika kojima su izloženi doktori dentalne medicine, kod njih može doći do nastanka svih gore navedenih posljedica, odnosno ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad.

ŽIVOTOPIS
Specijalistica medicine rada i sporta, doktor znanosti od 2010. godine, znanstvena suradnica od 2013. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi kao predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju medicine rada i sporta (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,  Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”).
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (ko)-autor mnogih recenziranih znanstvenih i stručnih članaka, koautor Priručnika o profesionalnim bolestima kože i Priručnika o vježbama u prevenciji bolnih leđa.
Sudjeluje u programima EU-a, npr. COST projekti o razvoju i implementaciji europskih standarda za prevenciju, dijagnostiku i liječenje profesionalnih kožnih bolesti (StanDerm) te o zaštiti i upravljanju rizicima u poljoprivredi (SACURIMA).
Od 2014. godine konzultant u području medicine rada za potrebe Europske komisije u čijim stručnim radnim grupama sudjeluje kao predstavnica Republike Hrvatske.
Iste godine postaje članom udruženja poput Europske mreže za promicanje zdravlja na radnom mjestu (ENWHP), Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje u zaštiti zdravlja i sigrunosti na radu (ENETOSH) i Međunarodnoj komisiji za medicinu rada (ICOH) kao predstavnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Također, u ICOH-u djeluje kao predsjedavajući Znanstvenog odbora za obrazovanje i osposobljavanje u medicini rada. Od 2015. godine predstavlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Europskoj udruzi škola za medicinu rada (EASOM), a od 2018. član je upravnog odbora EASOM-a. Posebni interesi: edukacija, medicina (praksa) utemeljena na dokazima, ocjena radne sposobnosti radnika s kroničnim zdravstvenim stanjem, očuvanje radne sposobnosti, rane intervencije te rani povratak na posao radnika s kroničnim oštećenjem zdravlja.