Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Krunoslav Kuna

NASLOV PREDAVANJA

Utjecaj trudnoće na obavljanje stomatološke djelatnosti

PREDAVAČ
doc. dr. sc. Krunoslav Kuna, dr. med.

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porodništvo

SAŽETAK PREDAVANJA
Djelatnice svih profesija, pa tako i stomatološke, u svakodnevnom profesionalnom radu su izložene štetnim i opasnim tvarima koje u većoj ili manjoj mjeri mogu negativno utjecati na zdravstveno stanje, pa tako i na reproduktivno zdravlje i trudnoću. Potencijalni rizični čimbenici u radnom okruženju stomatoloških djelatnica su: a) primjena opasnih kemijskih tvari; b) opasne biološke tvari; c) opasne fizikalne tvari, te d) povećana opasnost od mehaničkih ozljeda i tvari koje mogu uzrokovati alergijske reakcije. Prikazat će se opće promjene u organizmu trudne žene koje mogu biti od značaja tijekom obavljanja stomatoloških zahvata. Odgovorit će se na najčešća pitanja koja se nameću liječnicama dentalne medicine na njihovim radnim mjestima tijekom trudnoće, pokušavajući ukazati na opasnosti, ograničenja i mjere opreza tijekom trudnoće.  Naglasit će se stavovi u pogledu RTG snimanja čeljusti i zubi, primjeni anestezije, operacijskim zahvatima koje može pratiti izrazito krvarenje. Posebno će se istaknuti rizične i patološke trudnoće.


ŽIVOTOPIS - Krunoslav Kuna
Rođen je 1. svibnja 1963. u Vinkovcima. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  diplomirao je 16. lipnja 1989. godine. Nakon završenog staža 1990. položio je stručni ispit, te potom u svojstvu asistenta radio u Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 1992. godine radi u Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. Specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položio je 1996. Završio je poslijediplomski studij iz imunologije, a 2003. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je akademski stupanj doktora znanosti. Subspecijalistički ispit iz humane reprodukcije i ginekološke endokrinologije položio je 2004. godine. 2007. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2013. u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području biomedicine i zdravstva. 2017. godine izabran je u znanstveno–nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biomedicinskih znanosti na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. je Pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1998. i 1999. godine je bio na studijskim usavršavnjima u Ljubljani (Slovenija) i Villachu (Austrija) iz ginekološke endoskopske kirurgije. Trenutno obnaša funkciju Predstojnika Klinike za ženske bolesti i porodništvo, te pročelnika Zavoda za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju KBC „Sestre milosrdnice“.