Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Liborija Lugović Mihić

NASLOV PREDAVANJA
Profesionalne bolesti kože u stomatološkoj praksi

PREDAVAČI
prof. dr. sc. Mirna Šitum, dr. med.
prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić, dr. med.
doc. dr. sc. Marija Buljan, dr. med.

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za kožne i spolne bolesti

SAŽETAK PREDAVANJA
Profesionalna bolest kože je dermatoza koja ispunjava sljedeće kriterije: prethodno je nedvojbeno ustanovljena profesionalna etiologija, radi se o kožnoj promjeni za koju je poznato da može biti uzrokovana takvim agensom, lokalizacija kožne promjene je identična sa lokalizacijom maksimalne izloženosti, isključena je neprofesionalna izloženost istom agensu. Najčešće profesionalne dermatoze su kontaktni dermatitisi koji čine više od 90% profesionalnih kožnih bolesti. Kontaktni dermatitisi su ujedno i najčešća profesionalna dermatoza u zdravstvenih djelatnika, uključujući one u stomatološkoj praksi. Treba razlikovati iritativne od alergijskih dermatitisa. Profesionalni iritativni dermatitis je kontaktni dermatitis uzrokovan primarnim kožnim iritansom koji izaziva vidljive kožne lezije na mjestu prvog kontakta sa normalnom kožom većine osoba koje prethodno nisu senzibilizirane tim agensom, i to kad djeluje u dovoljnoj količini i duljini izloženosti, ovisno o specifičnoj jakosti djelovanja. Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan je agensom (kontaktnim alergenom) koji izaziva senzibilizaciju. Kontaktni alergen obično nakon prvog kontakta ne izaziva, ali nakon ponovljenog kontakta može izazvati vidljive kožne lezije. Najčešći alergeni u zdravstvenoj djelatnosti su lokalni anestetici, nikal, neomicin, sulfat, mikstura parabena, maska, rukavice (lateks), kalijev bikromat, lanolin i formaldehid. Osim kontaktnog iritativnog i alergijskog dermatitisa, stomatolozi su izloženi i povećanom riziku infektivnih bolesti kože, od kojih se, kao profesionalna bolest stomatologa, izdvaja infekcija kože herpes simpleks virusom, u obliku herpetične zanoktice.
ŽIVOTOPIS - Liborija Lugović Mihić

Liborija Lugović Mihić je rođena 1968.g. u Šibeniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu te 1986.g. upisala studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž započela je 1992.g. u KBC-u Zagreb, te istovremeno na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala poslijediplomski studij (klinička imunologija), kada je kao vanjski suradnik na Klinici za kožne i spolne bolesti sudjelovala u istraživanjima, znanstvenim projektima, stvaranju stručnih i znanstvenih radova. Od 1994.g. do 2001.g. je radila u Domu zdravlja Kutina, gdje je bila i voditelj Službe hitne medicinske pomoći. Dana 21. prosinca 1995.g. obranila je magistarski rad pod naslovom: „Značenje rutinskih imunoloških testova pri prepoznavanju i praćenju atopijskog dermatitisa“. U studenom 2001.g. započela je specijalizaciju iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, gdje i sada radi. Disertaciju pod naslovom: „Određivanje imunoloških parametara kao potvrda poremećene imunosti u atopijskom dermatitisu“ obranila je dana 23.  prosinca  2002. g.  Nakon položenom specijalističkog ispita 2005. g. do danas radi kao specijalist dermatovenerolog u KBC-u „Sestre milosrdnice“, gdje je i voditelj Polikliničkog odjela. Bila je uključena u nastavu iz dermatovenerologije u Srednjoj medicinskoj školi u Zagrebu (2004. i 2005. g.), a potom i na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U travnju 2005. g.  izabrana je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradničko zvanje višeg asistenta, a 19. studenog 2007. g. u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za dermatovenerologiju.  Od 2010. g. je voditelj nastave i predavač iz dermatovenerologije na Visokoj medicinskoj školi u Bjelovaru i Varaždinu.  Sudjelovala je u više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova te bila mentor više diplomskih radova, kao i disertacija (u izradi). Od 2013.g. radi u zvanju izvanredne profesorice te imenovana za pročelnicu Katedre za dermatovenerologiju Stomatološkog fakulteta sa stupanjem na snagu 1. listopada 2015.g.