Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Vanja Bašić Kes

NASLOV PREDAVANJA

Neurološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa

PREDAVAČ   
izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

INSTITUCIJA   
Klinika za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu

SAŽETAK PREDAVANJA  

Neurološki aspekti profesionalnih bolesti stomatologa

Sa stajališta neurologije, najčešće profesionalne bolesti u stomatologa vezane su uz bolne sindrome vratne kralješnice, sindrom bolnih križa i periferene kompresivne mononeuropatije. Bolni sindromi vratne kralježnice smatraju se najčešćim u zdravstvenih djelatnika, a posljedica su nepovoljnih biomehaničkih i ergonomskih uvjeta, pri čemu nepovoljan radni položaj  tijekom vremena izaziva osjećaj napetosti i boli u području vrata, ramena i ruku. S obzirom na lokalizaciju, širenje boli i postojanje pratećih simptoma, bolni sindrom vratne kralježnice klinički se najčešće dijeli na lokalni cervikalni sindrom, cervikocefalni, cervikobrahijalni, veretebralni i verebrogeni ili spondilogeni sindrom. Simptomi se mogu javiti zbog prenaprezanja paravertebralnih mišića pri radu, uslijed dugotrajnog stajanja i nepravilnog položaja vratne kralježnice. Sindrom bolnih križa, koji pogađa mnoge zdravstvene djelatnike je većim dijelom posljedica progresivnih degenerativnih promjena na kralješnici, posebno na intervertebralnim diskovima koje često izazivaju bolne diskopatije i radikulopatije. Klinički se križobolja (lumbago) odnosi na bol u donjem dijelu leđa sa ili bez širenja u stražnju stranu bedara u inervacijskom području n. ischiadicusa (lumboishijalgija). Prema uzroku, trajanju i funkcionalnoj (ne)sposobnosti, križobolja se najčešće klasificira kao: nespecifična križobolja, bez jasnog uzroka (mehanička križobolja) i križobolja specifičnog uzroka. Specifična križobolja uključuje promjene strukture kralježnice (degenerativne promjene), stanja povezana s neurološkim deficitom (hernija imtervertebralnog diska ili spinalna stenoza), destruktivnu sustavna bolest (tumor, infekcija), lumboishijalgiju te križobolju povezanu s podržajem ili oštećenjem korijenova spinalnih živaca. Terapijski ciljevi liječenja križobolje su ukloniti ili smanjiti bol, poboljšati funkciju, prevenirati oštećenje i spriječiti recidiv. Kompresivne periferne neuropatije (sindrom karpalnog kanala ili sindrom kubitalnog kanala) obuhvaćaju zatvorene ozljede perifernih živaca koje najčešće nastaju zbog biomehaničkog pritiska u anatomskim prostorima ili zbog repetitivnih ozljeda izazvanih prenaprezanjem. Liječenje navednih bolnih stanja razlikuje se u akutnoj i subakutnoj, odnosno kroničnoj fazi bolesti. Osnovni cilj svih terapijskih postupaka je smanjiti bol, vratiti funkciju, prevenirati recidive i spriječiti funkcionalnu onesposobljenost. Osim brojnih mišićno-koštanih poremećaja, rad stomatologa i liječnika često je povezan i sa psihičkim stresom izazvanim prirodom posla i prenatrpanim rasporedom. Ograničavanje zdravstvenih rizika na radnom mjestu i briga o vlastitom zdravlju produžavaju radni vijek, stoga je potrebno osigurati optimalne radne uvjete za zdravstvene djelatnike kako bi profesionalni život bio oslobođen od brojnih zdravstvenih problema koje izaziva stomatološka i liječnička profesija. 


ŽIVOTOPIS   
Izv. prof. dr. sc. VANJA BAŠIĆ KES, dr. med., primarius, specijalist neurologije, subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije
Izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med. uspješno je završila sveučilišni studij medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1993. godine te poslijediplomski stručni studij pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1995. godine. Doktorsku disertaciju u području medicinskih znanosti, uspješno je obranila 1998. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje specijalist neurolog, pri Klinici za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, stječe 2001. godine, a naslov sub specijalist intenzivne medicine iz područja neurologije, 2006. godine. Zvanje primarius stekla je 2011. godine kada ujedno i postaje predstojnica Klinike za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice te pročelnica Katedre za neurologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika stekla je 2013. godine pri  Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med. izabrana je 2013. godine u dosadašnje znanstveno-nastavno zvanje pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine uspješno vodi Kliniku za neurologiju koja je sjedište četiri referentna centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske: Svojim kontinuiranim zalaganjem zasluženo je predsjednica neuroloških društava: Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za neuroimunologiju i neurogenetiku, Hrvatskog društva za prevenciju boli, Hrvatskog društva za moždani udar, Stručnog odbora za medicinska pitanja Saveza društava multiple skleroze Hrvatske te je predsjednica mnogih organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i kongresa. Član je povjerenstva Hrvatskog društva za akupunkturu te je član povjerenstva Hrvatskog društva za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s fibrilacijom atrija. Uz vođenje klinike i posvećenosti pacijentima izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med.  posvećena je i organizaciji brojnih događanja i znanstvenom radu. Tijekom svog dugogodišnjeg rada na području neurologije može se pohvaliti brojnim priznanjima, edukacijama, te stručnim kongresima koje sama uspješno organizira na svjetskoj razini. Pozvani je predavač na brojnim znanstvenim skupovima. Znanstveno i stručno se usavršavala u Velikoj Britaniji i Austriji. Autor je i koautor tri sveučilišna udžbenika: Neuroimunologija, Medicinska  naklada, Zagreb, 2015. godine., Glavobolja i druga bolna stanja, iz 2012. godine u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba te sveučilišni udžbenik Bol, koji je odobren 12. lipnja 2018. godine te je u procesu izdavanja. Također je autor brojnih priručnika koji uvelike pomažu neurološkim pacijentima. Izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, dr. med., međunarodno je prepoznata znanstvenica koja je objavila 122 znanstvena rada indeksirana u WoS, PubMed i Scopus bibliografskim/citatnim  bazama: od toga 31 CC radova: 28 radova + 3 rada kao grupni autor, 54 rada indeksirana u SCI-Exp, SSCI te 37 radova indeksiranih u PubMed (Index Medicus)/Scopus (22+15); broj citata u WoS 857, h-indeks 14, broj citata u Scopus 893, h-indeks 14 . Sudjelovala je na brojnim na međunarodnim skupovima te objavila brojne sažetke objavljene u časopisima koji su zastupljeni u CC, SCI/SSCI te ostalim indeksnim bazama. Aktivno sudjeluje je kao suradnik istraživač u znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost (2017-2021): Novi oralni antikoagulansi: povezanost koncentracije lijeka i antikoagulantnog učinka (šifra 8208) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, te na međunarodnom projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije(broj 175031)   te akademski projekt istraživanja komorbiditeta multiple skleroze i epilepsije i vaskularnih komorbiditeta,  te prethodno u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (od 2002-2007): 3D Ultrazvuk i funkcionalni TCD u procjeni moždane cirkulacije (šifra 0134015), znanstveno područje biomedicinskih znanosti, te nacionalni koordinator međunarodnog registra za liječenje moždanog udara u Hrvatskoj-SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke). Član je uredničkog odbora te recenzent znanstvenog časopisa Acta Clinica Croatica, znanstvenog časopisa koji je indeksiran u Web of Science/Science Citation Index Expanded, Index Medicus/MEDLINE, Scopus, Excerpta Medica/EMBASE).
 


Comments