Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Marko Nikolić

NASLOV PREDAVANJA
Profesionalne bolesti stomatologa s aspekta interne medicine - virusni hepatitisi B i C 

PREDAVAČI
doc. dr. sc. Marko Nikolić

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti

SAŽETAK   
Najznačajniji krvlju, slinom, te „sekretima“ prenosivi virusi s obzirom na posljedice koje mogu prouzročiti su virusi hepatitisa B i C, te HIV. Njima su profesionalno izloženi svi zdravstveni radnici, a osobito stomatolozi (najviše: oralni kirurzi, peridontisti, endodontisti) prilikom obavljanja „krvavih zahvata“ u usnoj šupljini. HBV infekcija je najvažnija profesionalna zaraza u stomatologa. U usnoj šupljini, najveća koncentracija hepatitisa B je u gingivalnim sulkusima. Periodontalna bolest, težina krvarenja i loša usna higijena  povezani su s rizikom infekcije. Predavanjem će biti obuhvaćena epidemiologija, geografska distribucija, genotipovi, incidencija, prevalencija, serologija virusa hepatitisa B i C. Prikazat će se javnozdravstveni značaj infekcije hepatitisom B i C, te prirodni tijek bolesti po infekciji. Biti će prikazana priroda ekspozicije virusima, mogućnosti prijenosa, te najvažnije za stomatologe: postupnik pri ubodnom incidentu s važnim pitanjima za procjenu rizičnog izlaganja, te mogućnosti učinkovite provedbe pre/post ekspozicijske profilakse.ŽIVOTOPIS - Marko Nikolić

Rođen 19.08.1972 u Zagrebu.1997 god. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.2007 god.magistrirao s temom  «Polimorfizam ACE gena i renovaskularna bolest»,a 2011 doktorirao s temom:»Vrijednost praćenja koncentracije grelina i leptina u serumu u procjeni učinkovitosti liječenja intragastričnim balonom i barijatrijskim zahvatom»na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.2009 god.  izabran sam u nastavno zvanje asistenta,a 2011 višeg asistenta na Katedri za Internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.2012  god. izabran sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2013 god.  višeg znanstvenog suradnika. Predavač sam na dva poslijediplomska tečaja: „Abdominalni ultrazvuk“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,te na doktorskom studiju Dentalna medicina: „Povezanost bolesti zuba i usne šupljine s bolestima kardiovaskularnog i gastrointestinalnog sustava“. Stalni sam recezent u tri vrlo ugledna CC časopisa,autor/koautor 29 indeksiranih radova,  predavač na domaćim i međunarodnim kongresima.2013 god. dobivam europsku diplomu iz kliničke prehrane od Europskog društva za enteralnu i  parenteralnu prehranu(ESPEN),a 2014 god. stječem titulu primariusa.