Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Kristina Peroš

NASLOV PREDAVANJA   

Profesionalne bolesti stomatologa – (zlo)uporaba lijekova

PREDAVAČ
doc. dr. sc. Kristina Peroš

INSTITUCIJA
Katedra za farmakologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SAŽETAK
Uz rizike od svih akutnih i kroničnih bolesti populacije kojoj pripadaju, stomatolozi su zbog prirode svog zanimanja izloženi i dodatnim rizicima obolijevanja. American Dental Association u svojim smjernicama iz 2012 godine kao zasebnu, izdvojenu, naglašava skupinu zdravstvenih problema usmjerenih na stomatologe koji se bave kliničkom dentalnom medicinom, a to je propisivanje opioida i prevencija njihove zlouporabe. Brojne su studije pokazale da liječnici, pa tako i stomatolozi, često zanemaruju brigu o vlastitom zdravlju, sami ne koriste ni preventivne preglede ni zdravstvene usluge koje su im potrebne te češće pribjegavaju (zlo)upotrebi lijekova za otklanjanje boli. Svi lijekovi koji se koriste kao analgetici (opioidni analgetici, nesteroidni protuupalni lijekovi, ostali neopioidni analgetici) mogu uz svoj terapijski učinak razviti i neželjene štetne učinke. Također, mogu stupiti u različite interakcije s drugim lijekovima. Dobro poznavanje neželjenih štetnih učinaka (npr. razvoja tolerancije i ovisnosti), toksičnosti i razvoja mogućih interakcija s drugim lijekovima prisutnima u organizmu, trebalo bi potaknuti doktore dentalne medicine na racionalnu primjenu lijekova za otklanjanje boli, kako svojim pacijentima tako i samima sebi.

ŽIVOTOPIS
Doc. dr.sc. Kristina Peroš, doktorica dentalne medicine, radi kao docent na Katedri za Farmakologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji je predstojnik. Aktivno sudjeluje u pripremanju i održavanju nastave za studente iz kolegija Opća farmakologija, Dentalna farmakologija i Klinička farmakologija.  Polaznica je poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmakologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je, kao autorica i koautorica, više znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u Current Contents bazi, dva poglavlja u knjizi koja je sveučilišni udžbenik, te više kongresnih priopćenja i ostalih radova. Na poziv urednika časopisa recenzirala je radove za časopise indeksirane u Current Contents bazi te u drugim bazama. Voditelj je i suradnica na više znanstvenih projekata (završenih ili još aktivnih) financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao i na projektima Hrvatske nacionalne zaklade za znanost. Član je Hrvatskog društva fiziologa, Hrvatskog društva farmakologa i Europskog farmakološkog udruženja.