Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Simeon Grazio

NASLOV PREDAVANJA

Mišićno-koštana oboljenja u stomatologa

PREDAVAČ
prof. dr. sc. Simeon Grazio

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

SAŽETAK PREDAVANJA
Poremećaji mišićno-koštanog sustava predstavljaju značajan problem u stomatologa, te utječu na njihovu učinkovitost i karijeru. Pojedine studije su pokazale da čak 73,9% stomatologa iskusi mišićno-koštano-zglobnu bol. Simptomi se pojavljuju rano u karijeri, s većom prevalencijom u odnosu na kontrolnu populaciju još tijekom obrazovanja, a postotak onih koji iskuse takvu bol značajno raste s povećanjem dobi i radnog vremena. Najčešće zahvaćeni djelovi tijela su kralježnica, ramena, laktovi i šake. Rizični čimbenici su multifaktorijalni, a najočitiji su oni biomehanički. Tijekom rada, stomatolozi neizbježno rade ponavljajuće pokrete rotacije glave, fleksije vrata i abdukcije nadlaktice, što ujedno predstavlja i uobičajene čimbenike rizika za poremećaje gornjih ekstremiteta i vratne kralježnice. Osim toga, rad u položaju s trupom u inklinaciji predstavlja značajan rizik za križobolju. Na temelju dugotrajnog prenaprezanja, uz izvanzglobne proremećaje, veća je i pojavnost degenerativnih zglobnim promjena. Ergonomska poboljšanja, promicanje zdravlja, organizirane intervencije te interdisciplinarni pristup su potrebni kako bi se taj rizik smanjio.


ŽIVOTOPIS - Simeon Grazio

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1986. Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položio 1997., a subspecijalistički ispit iz reumatologije 2001. Od 2005. predstojnik je Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Godine 1991. obranio je magistarski rad, a 2000. doktorsku disertaciju. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je u 2012. Prema odluci Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (EBPRM) od 2009. ima naslov „Fellow in the Physical and Rehabilitation Medicine“, a od 2010. je europski trener. Proveo je edukacije u više centara u Europi. Voditelj i suradnik na znanstvenim projektima. Objavio je 115 radova, od kojih 34 u časopisima citiranima u CC/SCIE. S 153 rada-sažetka je sudjelovao na domaćim i međunarodnim skupovima. Uključen je u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu i na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 2011. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.ŽIVOTOPIS - Ines Doko

Rođena je 1984. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je upisala 2002., a diplomirala 2008. godine. Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila je 2014. godine. Užu specijalizaciju iz reumatologije započela je 2015. godine. Stalno je zaposlena na Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice od 2011. godine. Upisala je poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine te uspješno obranila temu doktorske disertacije 2013. godine. Sudjeluje u više međunarodnih kliničkih studija. Kao predavač nastupila na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Ko-autor je više radova i sažetaka u indeksiranim časopisima te poglavlja sveučilišnih udžbenika. Aktivno sudjeluje u radu sa studenitma dodiplomske nastave na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu.