Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Marin Vodanović

NASLOV PREDAVANJA

Stomatolozi iznutra – zdravstveni aspekti stomatološke profesije

PREDAVAČ   
izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, dr. dent. med.

INSTITUCIJA   
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dentalnu antropologiju

SAŽETAK PREDAVANJA  
Profesionalne bolesti su bolesti koje se javljaju kao posljedica obavljanja neke djelatnosti. Najčešće nastaju uslijed dugotrajne izloženosti pojedinim, za profesiju specifičnim tvarima, mikroorganizmima i okolnostima, te uslijed kontinuirano nepovoljnog i za zdravlje štetnog položaja tijela pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka. Rizične čimbenike koji dovode do nastanka profesionalnih oboljenja u stomatološkoj profesiji moguće je razvrstati u pet osnovnih skupina: biološki, biomehanički, kemijski, fizikalni i psihogeni čimbenici. Stomatologija je jedno od zanimanja sa visokim rizikom od pojave niza profesionalnih oboljenja i zdravstvenih poremećaja. Naime, stomatološko osoblje je vrlo često pogođeno poremećajima muskuloskeletalnog sustava, sluha, vida, kožnim oboljenjima, infekcijama i slično.  Razotkrivanjem potencijalno štetnih radnih uvjeta, njihovom eliminacijom i zamjenom rješenjima koja su prihvatljiva kako sa zdravstvenog, tako i sa ergonomskog stajališta, stomatolog može bitno unaprijediti svoj profesionalni život čineći ga udobnijim i poželjnijim. Minimaliziranje zdravstvenih rizika na radnom mjestu povećava vjerojatnost dugog i uspješnog radnog vijeka oslobođenog brojnih zdravstvenih problema izazvanih profesijom.

ŽIVOTOPIS   
Marin Vodanović zaposlen je kao izvanredni profesor (znanstveni savjetnik u trajnom zvanju) na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem radi od 2001. godine, a od 2014. do 2018. obnaša dužnost predstojnika. 2015. godine postaje prodekan za poslijediplomske specijalističke studije, a od 2018. prodekan za nastavu i studente na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je endodoncije i dentalne patologije na Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb. Sudjelovao je na brojnim usavršavanjima, kongresima i konferencijama u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Autor je više od 150 znanstvenih i stručnih publikacija objavljenih u domaćim i stranim časopisima, te šest knjiga, sveučilišnih udžbenika i priručnika. U središtu interesa znanstvenog i stručnog djelovanja su mu forenzična stomatologija, paleostomatologija, endodoncija, dentalna antropologija, stomatološko nazivlje, te ergonomija i profesionalne bolesti u stomatologiji. Posebnu pažnju posvjećuje izobrazbi o važnosti i utjecaju oralnoga zdravlja na cjelokupno zdravlje. Urednik je znanstvenog časopisa Bulletin of the International Association for Paleodontology i član je uredničkog odbora časopisa Acta Stomatologica Croatica – online, Stomatološki vjesnik Bosne i Hercegovine, i Hrvatskog stomatološkog vjesnika (2006. – 2008.). Utemeljitelj je i predsjednik International Association for Paleodontology, tajnik je Hrvatske udruge forenzičnih stomatologa, te član International Association for Dental Research, European Society of Endodontology, International Organisation for Forensic-Odontostomatology, Hrvatskog endodontskog društva, Hrvatskog stomatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora,Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Hrvatske stomatološke komore. Bio je recenzent u brojnim časopisima uključujući: American Journal of Physical Anthropology, Archives of Oral Biology, Journal of Archaeological Science, International Journal of Osteoarchaeology, Journal of Clinical Pathology and Forensic Medicine, Journal of Dental Education, Journal of Forensic Dental Sciences, Acta stomatologica Croatica, Clinical Oral Investigations and Indian Journal of Dental Research. Predsjednik je Sektorskog vijeća 12. Zdravstvo. Član je Radne skupine za preventivu i promicanje zaštite oralnog zdravlja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2006. godine.