Simpozij‎ > ‎Program‎ > ‎

Zdravko Mandić

NASLOV PREDAVANJA

Bolesti oka kod stomatologa

PREDAVAČ
prof. dr. sc. Zdravko Mandić

INSTITUCIJA
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za očne bolesti

SAŽETAK
Stomatologija je zanimanje s visokom učestalosti bolesti prednjeg segmenta oka nastale kao posljedica obavljanja stomatološke djelatnosti. Prednja površina oka (spojnica i rožnica) u neposrednom su kontaktu s okolinom, te su često mjesto nastanka očne patologije. Rizične čimbenike u stomatološkoj struci koji mogu dovesti do profesionalnih bolesti prednje površine oka možemo podijeliti na: 1. mehaničke (stomatološki materijali), 2. biološke (mikroorganizmi), 3. kemijske (detergenti, dezinficijensi, živa, metil metakrilat…). Konjunktivitis u stomatološkoj ordinaciji može biti posljedica djelovanja infektivnih i neinfektivnih agenasa. Keratitis je upalna bolest rožnice, te kao i konjunktivitis može biti posljedica djelovanja bioloških i kemijskih čimbenika. Erozija rožnice je odvajenje epitela rožnice od podloge (bazalne membrane) i najčešće nastaje kao posljedica traume. Uporaba stomatoloških materijala čest je izvor stranih tijela koja mogu doći u kontakt s rožnicom i ošteti epitel rožnice. Izloženost aerosolu i isparavanju u stomatološkoj ordinaciji predstavlja čimbenik rizika za oštećenje suznog filma i nastanak suhog oka. Izvor mehaničke ozljede oka stranim tijelom mogu biti mnogi stomatološki materijali koji se koriste u stomatološkoj ordinaciji. Sam način rada stomatologa tj. bliski kontakt s bolesnikom i s laserom koji se primjenjuje u liječenju usne šupljine, može dovesti do oštećenja na očima bolesnika i stomatologa ako se ne pridržavamo propisanih mjera zaštite. Prema staračka dalekovidnost nije profesionalna bolest stomatologa, smatramo da je izuzetnoi važna za svakodnevni precizni rad u stomatološkoj praksi.


ŽIVOTOPIS
Zdravko Mandić rođen  u Biogracima-Široki Brijeg, BiH. Gimnaziju završio u Širokom Brijegu 1970, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Nakon obveznog pripravničkog staža u Koprivnici u svojstvu liječnika opće prakse radio u Vrbovcu, Dubravi i Zagrebu. U razdoblju od 1978-1981. godine na očnoj klinici KB «Sestre milosrdnice», obavio specijalistički staž i položio specijalistički ispit iz oftalmologije.  Nakon položenog specijalističkog ispita u svojstvu liječnika specijaliste stalno zaposlen na očnoj klinici gdje je 1998. godine izabran za Predstojnika očne klinike gdje se i danas nalazi. Tijekom specijalizacije i nakon toga u više navrata boravio na stručnoj izobrazbi u Njemačkoj (Wurzburg, Erlangen, Nurnberg), u Barceloni  Španjolskoj  te u Orlandu  u Americi. 1985. godine obranio magistarsku radnju, a 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obranio doktorsku disertaciju.  1994. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu izabran je za znanstvenog asistenta; 1998. godine u znanstveno nastavno zvanje docenta; 2002.godine u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, a  2006. godine u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora. Od 1998. godine nalazi se na mjestu pročelnika katedre za oftalmologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.  2002. godine izabran je za pročelnika katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Mostaru. Od 1998. godine član je odnosno predsjednik ispitnog Povjerenstva Ministarstva zdravstva za polaganje specijalističkog ispita iz oftalmologije. Također je član Povjerenstva za polaganje specijalističkog ispita iz područja oftalmologije koje se nalazi  pri Europskom  udruženju oftalmologa  (FEBO Pariz). Prof.dr.sc.Zdravko Mandić je aktivni član te Predsjednik Hrvatskog oftalmološkog društva u dva mandatna razdoblja od 2000-2008. godine, predstavnik je Hrvatske u Europskom oftalmološkom društvu, predstavnik Hrvatske udruženja oftalmologa Alpe Adria, predstavnik Hrvatske u svjetskom i europskom glaukomskom društvu, predstavnik Hrvatske u Europskom udruženju katarakte i refraktivne kirurgije, član je i predstavnik Hrvatske u Američkoj oftalmološkoj akademiji, član je uredničkog odbora Acta Clinica Croatica i Ophthlamologica Croatica, recenzent je u oftalmološkim časopisima (CMJ, Colegium Antroplogicum). Sudjelovao je također u organizaciji brojnih domaćih i inozemnih stručnih sastanaka i simpozija. Bio je član brojnih programskih i znanstvenih odbora  u domaćim i internacionalnim simpozijima i kongresima. Prof.dr.sc.Zdravko Mandić objavio je preko 150 stručno znanstvenih radova od kojih se 25  referiraju u CCI i SCI. U više navrata bio pozvani predavač na domaćim i inozemnim kongresima i simpozijima. Sudionik je u izdanjima više priručnika, zbornika i knjiga za  oftalmologiju.