Simpozij‎ > ‎

Registracija

Simpozij - "Profesionalne bolesti stomatologa", 10. studenog 2018.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, predavaonica

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE sudjelovanje na simpoziju boduje sa 8 bodova.

Kotizacija: 650 kn

IBAN: HR7423600001101235285
Poziv na broj:    6-28


ZA PRIJAVU NA SIMPOZIJ - stisnite OVDJEOpće napomene za sudionike


Organizator zadržava pravo otkazivanja simpozija u slučajevima nedovoljnog broja prijavljenih. Obavezna je prijava putem internet stranice (http://www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba) ili putem telefona (01 4802123), kao i uplata kotizacije najkasnije pet dana prije datuma održavanja simpozija.

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun IBAN HR7423600001101235285 s obveznom naznakom poziva na broj koji je vezan za svaku pojedinu prijavu, a dobije se u postupku prijave na simpozij. Kopije uplatnica potrebno je proslijediti na telefaks broj 01/4830804, ili na e-mail tecajevi@sfzg.hr te ih donijeti na uvid na dan održavanja simpozija. U slučaju odustajanja od prijave, uplaćene kotizacije ne mogu se prebaciti na drugi tečaj i ne mogu biti vraćene.

Osoba za kontakt za sudionike simpozija: Lada Prišlić, tel 01 4802123, fax 01 4830804, e-pošta: tecajevi@sfzg.hr.